Aktuálně

ZUŠ hraje, tančí, zpívá a maluje

Den otevřených dveří
ZUŠ OPEN
Výstava VO
Rodiče s dětmi
Žákovský koncer hrajeme spolu

Rada Moravskoslezského kraje usnesením č. 9/705 ze dne 14. 3. 2017 vyhlásila konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace.


Žákovský koncer filmových melodií
PF 2017

Amélie Filadelfi získala 2. místo v celostátní soutěžní přehlídce animovaných filmů OSKÁREK. Gratulujeme.


Vánoční koncert
Doteky II

Podzimní koncert

Výročí ZUŠ

Vážení kolegové – zaměstnanci školy, milí žáci a rodiče.K 31.8.2016 ukončuji působení ve funkci ředitelky orlovské umělecké školy a odcházím do důchodu. Chci vám všem poděkovat za dlohodobou dobrou spolupráci při plnění hlavní činnosti školy – uměleckého vzdělávání.
Pedagogům přeji mnoho talentovaných žáků, žákům a rodičům výborné učitele a škole, která působí v Orlové od září 1931 – tedy 85 let, skvělé vzdělávací i pracovní podmínky a řadu dalších umělecko-pedagogických úspěchů.

Blanka Zátopková


Přejeme všem žákům a jejich rodičům krásné prázdniny a dovolenou, hodně sluníčka a těšíme se na viděnou v novém školním roce.

ZUŠ hraje, tančí, zpívá a maluje

Natálie Klimšová získala od odborné poroty OCENĚNÍ STŘÍBRNÉHO PLÁTNA v celostátní soutěži animovaných filmů ANIMÁG 2016 Kroměříž. Gratulujeme.


Dny otevřených dveří

Výsledkové listiny ústředního kola soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů naleznete zde


Hrajeme spolu
Koncert Hajchl
Žákovský koncer filmových melodií

Poděkování panu starostovi města Orlová ing. T. Kučovi

Vedení a pedagogický sbor Základní umělecké školy J. R. Míši Orlová vyjadřuje veřejné poděkování panu starostovi města Orlová ing. Tomášovi Kučovi za osobní podíl za poskytnutí dovybavení technického zázemí školního orchestru M.BAND (comba, notové stojany), vypůjčení digitálního klavíru, zabezpečení projektu M.BAND "Dělat hudbu společně", finanční příspěvek na naladění všech školních klavírů a částečnou úhradu úplaty žáků ve školním roce 2015/2016 navštěvujících více studijních zaměření.
Velké poděkování patří všem členům Rady a Zastupitelstva města Orlová za schválení výše uvedených skutečností.
Díky této významné dotaci města Orlová se výrazně zvýší kvalita seberealizace žáků orlovské ZUŠ. Technické vybavení bude sloužit nejen pro zkvalitnění výuky, ale také veřejné umělecké prezentaci žáků školy.
Blanka Zátopková, ředitelka ZUŠ J.R.Míši Orlová


Michaela Bártková získala 1. místo v celostátní soutěžní přehlídce animovaných filmů. Gratulujeme.Vernisáž

Žáci naší školy se zúčastnili akce "Talenty 2015" konané dne 7.11.2015 v Národním domě v Doubravě »


M.BAND festival v ulicích

Žáci naší školy vystoupili v Ostravě


Dne 6.6.2015 v rámci festivalu základních uměleckých škol moravskoslezského kraje "Múziáda 2015" se představili žáci ZUŠ s uměleckým programem v nákupním a zábavném centru Fórum Nová Karolína na celodenní akci MEGA DEN DĚTÍ. Na vnitřním pódiu pod hlavními schody vystoupilo 32 souborů a celkem 255 žáků, na venkovním pódiu to bylo 16 souborů a celkem 174 žáků. Diváci mohli shlédnou pestrou směs vystoupení – pěvecké sbory, komorní soubory, taneční skupiny, soubory lidové hudby, jazzové, rockové kapely, orchestry i skupinu bicích nástrojů.
Naší školu zastupoval na vnitřním pódiu taneční obor s tanci Ta kulatá věc a Ztratila Lucinka Bačkorku, na venkovním pódiu měl vystoupení školní orchestr M.Band.
Všechna vystoupení byla účastníky vzorně připravena a tak účel této akce, prezentace uměleckých škol na veřejnosti, byl dosažen.ZAPOJILI JSME SE DO PROJEKTU

Naše škola se zapojila do projektu "Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách"


Prezentační video výtvarného oboru


Krajské soutěže Základních uměleckých škol

Ve dnech 25. a 26. března 2015 se v naší ZUŠ uskutečnilo krajské kolo soutěže ve hře na dechové nástroje.


Naší školu reprezentovali 2 soutěžící v oboru hra na trubku:


Václav Pastušek 2. místo, (p.uč. Martin Szymik)

Vojtěch Petr 2. místo, (p.uč. Martin Szymik)Ve dnech 17. a 18. března 2015 se v ZUŠ Frýdek - Místek sále uskutečnilo krajské kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu.


Soutěže se zúčastnily 3 soutěžící:


Martina Otisková 1.místo, (p.uč. Magdalena Mencnerová)

Zuzana Kalinová 2. místo, (p.uč. Jarmila Čurdová)

Kristýna Jaroszová 2. místo, (p.uč. Magdalena Mencnerová)


Učitelům i žákům patří blahopřání a poděkování za vynikající přípravu a reprezentaci školy

Soutěž dechy
Hrajeme spolu

Umístění našich žáků v okresních kolech soutěží ZUŠ ve školním roce 2014/2015

Hra na trubku

VOJTĚCH PETR 4. kategorie (uč. M. Szymik)
zlaté pásmo s postupem do krajského kola


VÁCLAV PASTUŠEK 6. kategorie (uč. M. Szymik)
zlaté pásmo s postupem do krajského kola

Taneční obor (uč. E. Filadelfi)

ALICJA IWANUWZKOVÁ, SÁRA KUBANKOVÁ, ADÉLA LAPŠANSKÁ,
JANKA MAKÚCHOVÁ, NATÁLIE MÚDRA, HELENA WOZNICOVÁ,
KRISTÝNA ZAJONCOVÁ, AMÉLIE FILADELFI

Získávají postup do krajské přehlídky za provedení skladby „Ta kulatá věc“


TEREZA ADAMCZYKOVÁ, BÁRA BOGOCZOVÁ, TEREZA CHOLEVÍKOVÁ,
DARJA MINTÁLOVÁ, VALERIE VALACHOVÁ

Získávají zvláštní ocenění poroty za citlivý taneční projev ve skladbě „Kdyby“


ELIŠKA KRČMÁŘOVÁ, MAGDALÉNA KUBOŠOVÁ,BARBORA MRÁZKOVÁ,
MARIANA NICOVÁ, ESTER PAVLOVSKÁ, VENDULA RAŠMANOVÁ,
MONIKA TARABOVÁ, MARIE STUDNIČKOVÁ

Získávají zvláštní ocenění poroty za dětskou hravost v taneční skladbě „Kos“


Sólový zpěv

ELIŠKA DRASTICHOVÁ 0. A kategorie (uč. J. Čurdová) - 1. místo

KATEŘINA JAGLARZOVÁ 0. A kategorie (uč. K. Pirochtová) - 1. místo

MATĚJ KOPECKÝ 0. A kategorie (uč. K. Pirochtová) - 1. místo

MARTINA OTISKOVÁ 0. B kategorie (uč. M. Mencnerová) - 1. místo s postupem

MARKÉTA PYTLÍKOVÁ 0. B kategorie (uč. M. Mencnerová) - 1. místo

ISABEL GOLDBERGEROVÁ 1. kategorie (uč. K. Pirochtová) - 2. místo

MAREK KORTA 1. kategorie (uč. M. Mencnerová) - 1. místo

KRISTÝNA ZAJONCOVÁ 1. kategorie (uč. J. Čurdová) - 1. místo

ZUZANA KALINOVÁ 2. kategorie (uč. J. Čurdová) - 1. místo s postupem

SIMONA ŠUSTKOVÁ 2. kategorie (uč. J. Čurdová) - 2. místo

KRISTÝNA JAROSZOVÁ 3. kategorie (uč. M. Mencnerová) - 1. místo s postupem

NATÁLIE NIESYTOVÁ 3. kategorie (uč. M. Mencnerová) - 1. místo

KRISTÝNA HUDEČKOVÁ 6. A kategorie (uč. J. Čurdová) - 2. místo

MICHAELA PRCHALOVÁ 7. A kategorie (uč. M. Mencnerová) - 2. místo

Všem soutěžícím i jejich pedagogům gratulujeme a děkujeme za pěknou reprezentaci školy!


Žáci naší školy se zúčastnili soutěže Múzy Ilji Hurníka
Pedagog naší ZUŠ pan Vladimír Hajchl získal ocenění Moravskoslezského kraje

ZUŠ Orlová začíná od 1.9.2012 vyučovat dle vlastního školního vzdělávacího programu


Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace, Slezská 1100, Orlová - Poruba 735 14