Dokumenty

# Název Odkaz Formát
1 Žádost o přijetí ke studiu otevřít on-line
2 Vstupní list žáka stáhnout .doc
3 Kritéria přijímání žáků otevřít .pdf
4 Školní a klasifikační řád otevřít .pdf
5 Školní vzdělávací program otevřít .pdf
6 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Sb. otevřít .pdf

Ochrana osobních údajů

Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, IČO: 62331680, jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

  • Osobní údaje ZUŠ J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
  • Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:
Pokud ZUŠ J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od ZUŠ J. R. Míši, Orlová, příspěvkové organizaci informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných ZUŠ J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané ZUŠ J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných ZUŠ J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů ZUŠ J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) ZUŠ J. R. Míši, Orlová podat stížnost dozorovému orgánu;
  • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Dle nařízení GDPR má naše organizace povinnost jmenovat pověřence k zajištění ochrany osobních údajů. Funkci pověřence na ochranu osobních údajů bude v naší organizaci vykonávat:

společnost I3 Consultants s.r.o.,
IČ: 27921344,
se sídlem: K Trninám 945/34, 163 00 Praha

telefon: +420 543 214 714
e-mail: info@i3c.cz
ID datové schránky: mazc9cz
Zastoupená fyzickou osobou:
Mgr. Zdeněk Novák
telefon: +420 777 078 427
e-mail: poverenec.oou@i3c.cz