LEON JUŘICA

Leon Juřica Leon Juřica se narodil 2. května 1935 v Orlové, po maturitě na orlovském gymnáziu nastoupil ke studiu na lékařskou fakultu Palackého univerzity v Olomouci. Již v té době se intenzivně věnoval hudbě, hrával ve studentských souborech na housle a na violu. V roce 1956 byl z politických důvodů ze studia vyloučen. Pak pracoval jako dělník v ostravské koksovně a v Kovodružstvu Rychvald. V roce 1963 se stal na základě konkurzu hudebním archivářem Českoslevenského rozhlasu v Ostravě. Archiv vedl až do roku 1975, v letech 1966-1972 dálkově studoval hudební vědu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Na Janáčkově konzervatoři v Ostravě (1975-1997) vyučoval hudební teorii. Po odchodu do důchodu vyučoval na Lidové konzervatoři v Ostravě a Ostravské univerzitě.

Po roce 1989 se stal členem Asociace hudebních umělců a od roku 1998 byl předsedou její ostravské pobočky. V roce 1992 vykonal rigorózní zkoušku na Masarykově univerzitě v Brně a získal titul PhDr.

Juřicovo skladatelské dílo je velmi obsáhlé; pojímá instrumentální skladby (například Tragikomická předehra – pro dechový orchestr, Jak šlo vejce na vandr – dětský balet, Ctnosti a nectnosti – klarinet a klavír), vokální kompozice (Přátelé boží, Šest dětských sborů, Písně rozvodové), vokálně-instrumentální skladby (Dva žalmy, Sv. Vojtěch), opery (Uhranutí, Sv. Anežka). Je autorem dětských oper, k nimž si psal libreta převážně sám (Král Ječmínek, Šípková Růženka, Princezna na hrášku). Svou operou Žáby, která trvá dvě minuty, se zapsal do Guinessovy knihy rekordů.Velmi dobře přijatou skladbou z posledního tvůrčího období je melodram pro ženský hlas a violu na text posledního dopisu Milady Horákové, který psala před popravou.

Všichni, kdo Leona Juřicu znali, na něm oceňovali, že byl nesmírně vzdělaný s velmi dobrým srdcem, který miloval hudbu a také humor.

Leon Juřica měl velmi dobrý vztah k základním uměleckým školám, k žákům i jejich kantorům. MÚZY Leona Juřici je přehlídka určena žákům uměleckých škol, kteří se věnují komorní hře a místem konání je skladatelova rodná Orlová.

Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace, Slezská 1100, Orlová - Poruba 735 14