PřipravujemeV měsíci září byla zahájena činnost umělecké rady, jejíž kompetence je připravit a spravovat plán akcí školy a veřejných vystoupení žáků školy.
V současné době je plán rozpracován a do konce října bude zveřejněn na webových stránkách.

Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace, Slezská 1100, Orlová - Poruba 735 14