"Šablony ZUŠ ORLOVÁ - "SPOLEČNOU CESTOU K UMĚNÍ"

Naše škola se zapojila do projektu "Šablony II"


Logo Šablony
Název projektu: Šablony ZUŠ Orlová - "Společnou cestou k umění"

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011685

Popis projektu:
Pedagogové ZUŠ Orlová čerpají benefity v rámci personální podpory koordinátora spolupráce ZUŠ a příbuzných organizací; osobnostně sociálního a profesního rozvoje - vzdělávání učitelů: osobnostně sociální rozvoj (DVPP, mentoring, inkluze, atd.), spolupráce s pedagogy z jiných škol, tandemová výuka, zapojení odborníka z praxe do výuky, zapojení nových metod do výuky, profesní rozvoj pomocí koučingu a supervizí; aktivit rozvíjejících ICT - zapojení ICT technika do výuky a využití ICT ve vzdělávání (práce s iPady v hudebním oboru).


Harmonogram projektu:
Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1.2.2019
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30.1.2021
Celkový obnos v projektových aktivitách činí: 933 457,- Kč

Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace, Slezská 1100, Orlová - Poruba 735 14