Oficialni stanovisko skoly

Oficiální stanovisko ZUŠ Orlová k Otevřenému dopisu Petičního výboru»


Otevřený dopis rodičům od p. Drozdíka»


Současně dne 6.5.2019 v 15:00 h., jak jsem se dověděl, iniciuje starosta města Orlová pan Mgr. Miroslav Chlubna společně s petičním výborem schůzku - "všech zůčastněných stran", které se z několika důvodů nemůžeme zůčastnit. Jelikož vnímáme tuto aktivitu výše zmíněných jako "reakci" na nastalé dění uvnitř školy, mám zapotřebí Vás informovat o dalších událostech, které s tím souvisí. Proto níže přikládám Otevřený dopis našich zaměstnanců zřizovateli, Dopis starosty města náměstkům hejtmana MSK (jako reakci na dopis zaměstnanců) a Stanovisko školy k dopisu starosty náměstkům MSK (jako reakci školy na sdělení starostou v dopisu uvedené).


Otevřený dopis zaměstnanců ZUŠ»


Dopis starosty Města Orlová náměstkům hejtmana MSK»


Vyjádření k dopisu starosty Města Orlové»


Je mi osobně velmi líto, že Vás, kteří se na naši školu s důvěrou obracíte, musím s těmito záležitostmi obtěžovat v tyto dny, věřte však, že Vaše účast na celé kauze a vnímání souvisejících nepříjemností není cílem naší školy. Věřím však, že v uvedené záležitosti zachiváte střídmost a klidnou mysl a společně neopodstatněné ataky zvenčí zvládneme.

Přeji Vám příjemný a prosluněný den.

MgA. Andrej Vyoral, ArtD.
ředitel školy

Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace, Slezská 1100, Orlová - Poruba 735 14