Úplata za vzdělání 2017/2018

Hudební obor pololetně ročně
Přípravná hudební výchova
kolektivní výuka
500,- 1 000,-
Individuální nástrojová výuka, sólový zpěv, skladba
2 100,- 4 200,-
Skupinová výuka 2 - 3 žáci
1 600,- 3 200,-
Hra na druhý a další nástroj, zpěv, skladba
individuální výuka
1 700,- 3 400,-
Hra na druhý a další nástroj, zpěv
skupinová výuka
1 300,- 2 600,-
Pěvecký sbor
100,- 200,-
Výtvarný obor pololetně ročně
Přípravná výtvarná výchova, I., II. stupeň 1 600,- 3 200,-
Odloučené pracoviště MŠ - přípravná výtvarná výchova 5-6 let
300,- 600,-
Taneční obor pololetně ročně
Přípravná taneční výchova, I., II. stupeň 1 600,- 3 200,-Úplatu za vzdělávání je možné uhradit ve dvou splátkách a je stanovena ve smyslu vyhlášky č/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání.

První splátka musí být uhrazena 15. září 2017, druhá splátka nejpozději do 15. února 2018.

Povinností rodiče je oznámit učiteli datum úhrady platby.

Pokud úplata není uhrazena v uvedeném termínu přestává být přihlášený žákem školy. Ze strany školy může být studium přihlášeného žáka ukončeno, poruší-li závažným způsobem školní řád, pro neprospěch. Studium na ZUŠ lze dle § 7 ukončit pouze na základě písemné žádosti rodičů a to vždy ke konci pololetí.

Škola úplatu ani její část z důvodu plánování finančních nákladů žákům nevrací.

Nejpozději do 14. září 2017 si mohou rodiče ve vyjímečných případech dohodnout na ředitelství školy splátkový kalendář (úhrada 1. splátky musí být uskutečněna do 15.9.2017)

- ve školním roce 2017/2018 se sociální slevy žákum školy neposkytují

- možnost je podat individuální žádost na Úřadu práce - systém pomoci v hmotné nouzi


Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace, Slezská 1100, Orlová - Poruba 735 14