u KÁVY s ŘEDITELEM

u_kavy

Moderované diskuzní fórum

je formou tzv. řízeného rozhovoru, prostřednictvím kterého jsou účastníci cíleni k věcné diskuzi na téma související s potřebami školy.

Cíle:

 1. Propojit proces auto evaluace školy s postoji rodičů a participující veřejnosti.
 2. Poskytnout škole možnost systematicky pracovat s názory a postoji rodičů a participující veřejnosti.
 3. Vytvořit prostor pro sdílení výstupů, případně odpovědí.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011685

Popis projektu:

Pedagogové ZUŠ Orlová čerpají benefity v rámci personální podpory koordinátora spolupráce ZUŠ a příbuzných organizací; osobnostně sociálního a profesního rozvoje - vzdělávání učitelů: osobnostně sociální rozvoj (DVPP, mentoring, inkluze, atd.), spolupráce s pedagogy z jiných škol, tandemová výuka, zapojení odborníka z praxe do výuky, zapojení nových metod do výuky, profesní rozvoj pomocí koučingu a supervizí; aktivit rozvíjejících ICT - zapojení ICT technika do výuky a využití ICT ve vzdělávání (práce s iPady v hudebním oboru).

Harmonogram projektu:

 • Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1.2.2019
 • Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30.1.2021
 • Celkový obnos v projektových aktivitách činí: 933 457,- Kč

Pravidla a principy

Ředitel je "hostitel":

 • setkání organizuje, zahajuje a ukončuje;
 • Pokládá otázky (aby se dověděl) a usměrňuje diskuzi k tématu;
 • monitoruje a zaznamenává průběh setkání;
 • ukončuje diskuzi v případě, že setkání pozbylo schopnost naplňovat cíle;

Účastník je "host":

 • na setkání se přihlašuje pomocí e-mailu:
  zde.cablik@zus-orlova.cz
  od školy obdrží potvrzovací e-mail;
 • Respektujte pravidla diskuze:
  1. akceptuje názor druhé strany;
  2. nevstupuje do řečí druhého;
  3. poskytujeprostor ostatním;
  4. projevuje slušnost, shovívavost, a toleranci;
  5. podřídí se instrukcím a respektuje požadavky hostitele;
 • nezodpovězené otázky zaznamenává na připravený flipchart;
 • v závěru každého setkání navrhuje nová témata pro další diskuze;