Vážení rodiče, zletilí žáci,

dovolte nám, abychom Vás informovali, že v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření (v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020. a viz harmonogram na webu MŠMT) dochází v termínu od 11.5.2020 ke znovu-otevření naší školy. K uvedenému datu dochází k zahájení výuky ve všech formách avšak pouze ve skupinách do 15ti žáků. Jedná se tedy o individuální, skupinovou a souborovou výuku v hudebním oboru, kolektivní výuku v tanečním a výtvarném oboru. Prozatím, do 25.5.2020 nebudou vyučovány předměty:

  • Hudební fórum
  • Pěvecký sbor Vánek
  • Školní orchestr M-Band
  • Hudební nauky

Na základě materiálu MŠMT ČR zajišťujeme jako škola požadovaná i doporučená bezpečnostní opatření tak, abychom připravili základní provozní podmínky naší základní umělecké školy na bezpečný provoz právě k datu 11.5.2020.

Z tohoto důvodu Vás informujeme, že výuku ve výše uvedeném rozsahu bude moci využít pouze žák, který:

  • nebude vykazovat při vstupu do budovy školy známky nákazy COVID-19
  • při vstupu do školy předloží pověřenému zaměstnanci školy zákonným zástupcem (samotným zletilým žákem) vyplněné a podepsané Čestné prohlášení (ke stažení ZDE nebo bude také k dispozici také při vstupu do budovy školy) - PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE je však NUTNÝ.
  • bude mít ústa a nos zakryty ochrannou rouškou nebo ústenkou
  • bude mít s sebou igelitový pytlík na odkládání použité roušky/ústenky vč. náhradní roušky/ústenky
  • další náležitosti (např. silikonové rukavice aj.) stanoví vyučující vyučovaného předmětu

Současně Vás informujeme, že na základě výše uvedeného materiálu MŠMT ČR bude zakázána přítomnost čekajících "doprovázejících osob žáků" v budově školy až na výjimky.

Výuka žáků je do 25.5.2020 z detašovaných pracovišť (poboček školy) přesunuta do budovy sídla školy na ul. Slezské 1100, Orlová-Poruba. Informace podá vyučující.

Na základě výše uvedeného Vás žádáme, abyste zajistili přítomnost žáka před začátkem výuky (a to v každý den kdy do výuky dochází) s dostatečným předstihem a počítali s tím, že výše uvedená opatření při vstupu do budovy školy zaberou jistý čas.
Dovolte mi připomenout Vám, že v případě nesplnění výše uvedených podmínek nebude žáku vstup do budovy školy umožněn.

Předem Vám moc děkujeme, že spolu s námi vytvoříte bezpečné místo jak pro výuku žáků, jejich rodinných příslušníků, tak i našich zaměstnanců a výuka bude moci probíhat bez problémů a v relativním bezpečí. V případě jakéhokoliv dotazu prosím neváhejte kontaktovat vyučující/ho daného předmětu nebo přímo vedení školy.

MgA. Andrej Vyoral, ArtD.
ředitel školyFacebok